Priecē bagātīgā ogu raža

Zilupes novada Pasienes pagasta bioloìiskajâ zemnieku saimniecîbâ Purvmaïi jau nedçïu novâc smarþîgâs un gardâs vasaras ogas – zemenes.

Purvmaļos saim­nieko ener­ģiska un darbīga saimniece Skai­drīte Marčenoka. Ar zeme­ņu audzēša­nu sākuši nodarbo­ties pirms 5 gadiem. Ideja pa­pla­­šināt ze­me­­ņu stādījumus (ze­menes pašu patē­riņam saim­niecībā audzējuši arī iepriekš) pieder Skaidrītes ve­cākajai meitai Ritai. Ogu audzēšana, kā saka Skaidrīte, ir Ritas vaļas­prieks. Lai arī Rita dzīvo Lu­dzā, strādā Rēzeknē, at­vaļināju­mu viņa vien­mēr pavada pie mammas un zeme­nēm.

Neizmanto  minerālmēslus

Zemeņu platības šogad aiz­ņem 1,5 ha, bet ogas ražo tikai 0,9 ha zemes, jo pārējā platībā iestādītie ogu stādi vēl tikai aug. Izvēloties zemeņu šķirnes, saimniecībā dod priekšroku senām un pārbaudītām šķirnēm, kā, piemēram, Senga Sengana. Garšīga un pircēju pieprasīta ir arī šķirne Zefīrs. Ogu audzēšanā netiek izmantots minerālmēslo­jums, tikai pirms stādīšanas zemē iestrādā kūtsmēslus. Izaudzētās ogas realizē Zilupes un Ludzas novados, kā arī Dagdā un Rīgā, kur izveidojies savs pircēju pulciņš. Saimniece saka, ka tie pircēji, kuri pa­gar­šojuši Purvmaļos audzētās zemenes, citu ogas nemaz vairs negrib pirkt. Par Polijā audzēta­jām nemaz nerunājot.

Zemenes  garšo  visiem

Vērtējot šīgada ražu, saim­niecei vēl grūti spriest, cik ba­gāta tā būs, jo ogu novākšana vēl tikai pašā sākumā. Pēc skata šķiet, ka ogas izskatās mazliet smalkākas, nekā iepriekšējā gadā, bet toties to ir daudz. Un tas priecē. Zemenes audzē, iz­man­tojot melnās plēves pārklā­jumu, kas atvieglo darbu. Ogas interesenti var iegādāties arī saimniecībā, bet jāatceras, ka tīrumā gluži iekšā iet nevarēs, jo, kā liecina pieredze, pircēji mēdz nolasīt lielās ogas, bet smalkākās paliek.

Skaidrīte atzīst, ka zemenes garšo visiem mājiniekiem. Vasarā uzturā lieto gan svaigas ogas, gan izmanto tās dažādu saldo ēdienu pagatavošanā. Mazbērni, piemēram, pievieno­jot ogām cukuru un pienu, gatavo saldējuma kokteiļus. Ziemai ogas nevis vienkārši sasaldē, bet sablenderē kopā ar cukuru, tad sasaldē.

Strādā  trīs  paaudzes

Tas, ka Rita ap 30 gadiem sā­ka interesēties par zemeņu audzēšanu, mammai bija liels pārsteigums. Pirmajā gadā, kā atceras Skaidrīte, ogu stādus iestādījuši 30 simtdaļās zemes pla­tības. Sanāca tā, ka ogu stādījumi aizauga ar nezālēm. Tad Rita sāka interesēties par citu lauksaimnieku pieredzi zemeņu audzēšanā. Ar katru gadu saim­niecībā veidojas lielāka pie­re­dze un labāk tiek apgūtas ie­maņas, tāpēc strādāt kļūst vieglāk.

Skaidrīte uzaudzinājusi četrus bērnus – trīs meitas un dēlu. Lai arī dzīves ceļi katram izveidojušies savi, brīvdienās viņi visi sabrauc mammas mājās, lai palī­dzētu darbos un vienkārši pabūtu kopā. Saim­niecībā nodarbojas arī ar lopko­pību, pamazām no piena lopiem pāriet uz ga­ļas lopu audzēšanu, jo piena ražošana, kā zināms, vairs neat­maksājas. Skaidrītei prieks par mazdēlu, kurš interesējas par putnkopību – patei­coties viņa aizrau­tībai un uzņēmībai, saim­niecībā sākuši turēt tītarus, vistas un pīles. 

Publicēts  21 JŪNIJS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums / 5.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.