Pirts pakalpojumi maz pieprasīti

Jau trīs nedēļas nogales Ludzā pieejami dušas un saunas pakalpojumi. Tomēr, kā liecina fakti, tie iedzīvo­tāju vidū maz pieprasīti.

Apmeklējot aizvadītajā piekt­dienā Ludzas pirti, sastopu tās darbinieci jeb kasieri. Sieviete stāsta, ka iedzīvotāji pirti ap­meklē reti. Piemēram, 22. jūlijā uz pirti atnāca 1 cilvēks, 23. jūlijā – neviens. Tie pensio­nāri, kuri bijuši, pārsvarā izmantojuši dušas pakalpojumu, saunu apmeklējis tikai viens cilvēks.

Agrāk  stāvēja  rindā

Darbiniece šajās telpās ir strā­dājusi arī iepriekš, pirtī pavadīti 7 darba gadi. Viņa atceras, ka pirmajos gados nācis liels skaits iedzīvotāju, gaidījuši pat rindā. Pēdējos gados apmeklētāju skaits samazinājies. Šībrīža situāciju, ka pirti apmeklē vien pāris cilvēki dienā, darbiniece skaidro ar to, ka daļa iepriek­šējo apmeklētāju (pensionāru) vairs nav mūsu vidū, daļa vecumdienas pavada pansionātā, bet daļa veselības problēmu dēļ vairs nespējot atnākt uz pirti. Jaunie uz pirti neejot, mazgā­joties upē, ezerā vai arī mājās. 

Pirts kasiere pieļauj, ka pirtī būtu daudz apmeklētāju tikai tad, ja šos pakalpojumus kāds piedāvātu bez maksas. Tomēr tas nav reāli, jo ūdeni un elektrību neviens par velti nedod. 

Cilvēki  ir  taupīgi

Iespējams, ka pirtī maz ap­meklētāju tāpēc, ka iedzīvotā­jiem nav naudas. Kā stāsta pirts darbiniece, cilvēki taupījuši arī agrāk. Regulārie pirts apmeklē­tāji gājuši mazgāties tikai divas reizes mēnesī. Pašā sākumā, viņa atceras, dušas pakalpojums maksājis 1, 60 latus. Vēlāk cenas augušas. Tagad lai arī pašvaldība trūcīgām personām (arī invalī­diem un pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz 214 eiro mēnesī) piešķir 50 % atlaidi, šīs personas, kā saka darbiniece, pirti neapmeklē. 

Jau iepriekš rakstījām, ka pirts telpu nomas līgums noslēgts līdz 2016. gada 8. oktobrim. Deputāti pēc katra mēneša izvērtēs, cik pieprasīti ir šie pakalpojumi. Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs skaidro, ka redzēs, kāda turpmāk būs iedzīvotāju aktivitāte, tad arī deputāti lems, vai pēc 8. oktobra turpināt piedāvāt šo pakal­pojumu un pagarināt nomas līgumu. Pagaidām deputāti nav lēmuši, ar cik lielu apmeklētāju skaitu pirts varētu turpināt darbu. Iespējams, viņi lems, ka var darbību turpināt arī tad, ja mēnesī pirti apmeklē 5 cilvēki. Bet to spriedīs visi deputāti kopā. To, ka vajadzētu piedāvāt bezmaksas pakalpojumu, Edgars Mekšs apšauba, sakot, ka tomēr kaut kādai maksai jābūt. Arī dzīvoklī, lai cilvēks nomaz­gātos, ir savi izdevumi.

Publicēts 05 AUGUSTS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums / 5.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.