Pieminēs un godinās dzejnieci Arbuzovu

Ludzas pa­reizticīgo baznīcā 31. maijā pul­ks­ten 9.00 notiks dievkalpo­jums par go­du dzejniecei Jeļenai Ar­bu­zovai. Pēc dievkalpoju­ma pie dzej­nieces kapa notiks lūgšanas, veltītas viņas piemiņai.

Saeimas deputāts Aleksandrs Jakimovs atklāja, ka Jeļenai Arbuzovai tiks izveidota pie­mi­ņas plāksne, kuru plānots atklāt šovasar 2. Ludzas vidus­skolā, kurā Arbuzova mācīju­sies. Plāksne pasūtīta tepat Ludzā par ziedojumiem, kuri palikuši pāri pēc Jeļenas nepub­licētās dzejas krājumu izdo­šanas.

Jeļena Arbuzova ilgus gadus strādājusi mūsu rajona laikraks­tā par korespondenti.

Savos dzejoļos Jeļena rakstīja par pašas redzēto, pārdzīvoto, izjusto, izsāpēto. Viņas dzeja joprojām saviļņo daudzu lasītāju sirdis tā, ka nobirst neviltota asara.

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums / 5.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.