Kriminālā hronika

Par  alkoholu maksāt  nevēlas

Ap Līgo laiku palielinās to per­sonu skaits, kuri par skur­bi­nošo dziru nevēlas maksāt. Tā, 20. jūnijā Ludzā pagaidām ne­no­skaidrota persona no kāda liel­veikala nozaga 4 pudeles deg­vīna un 2 sulas iepakojumus, lai būtu arī ko uzdzert stiprajam guvumam. Kopējā nozagtā vēr­tība ir 35,87 eiro liela. Par noti­kušo uzsākts kriminālpro­cess.

Arī 22. jūnijā kāds 1980. ga­dā dzimis vīrietis no lielveikala Ludzā, Latgales ielā, nozaga puslitra degvīna pudeli.

26. jūnijā Kārsavā kāds 1977.ga­dā dzimis vīrietis, sa­dar­bībā ar paziņu, veikalā noza­ga alkoholiskos dzērienus par kopējo summu 11,98 eiro.

Laupa  uz  ielas

22. jūnijā plkst. 16.55, tātad gai­šā dienas laikā, kādu 1978.ga­dā dzimušu vīrieti uz ielas piekāva nepazīstams vīrie­tis un nolaupīja mobilo telefonu un dokumentus. Par šo nopietno noziegumu uzsākts krimināl­pro­cess.

Dagdas  ielas  lakotājs

Notikuši arī īpatnējāki noda­rī­jumi. Piemēram, 21. jūnijā 1977.gadā dzimis vīrietis Lu­dzā, Dagdas ielā, nosmērējis ar celtniecības laku kādas sie­vietes dzīvokļa durvis. Policija tomēr šīs rīcības iemeslus defi­nējusi īsi un saprotami – huligā­nisku mo­tī­vu dēļ. Par notikušo sastādīts administratīvais pro­tokols.

Avārija  ar  cietušajiem

20. jūnijā Ludzā, Blaumaņa un Liepājas ielu krustojumā plkst. 16.22 notika automa­šīnas Subaru, kuru vadīja 1974. g. dzimis vīrietis, un automa­šīnas Škoda, kuru vadīja 1956. gadā dzimusi sieviete, sadurs­me. Sievietei sniegta medicīnis­kā palīdzība uz vietas, pēc tam viņa nogādāta slimnīcā. Par notikušo uzsākts krimi­nālprocess.

Bruņots vadītājs?

Taisni Jāņu vaka­rā, 23. jūnijā, plkst. 18.12 Zilupes novada Zaļesjes pagastā kāds 1960.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu SAAB, iebrau­ca ceļa zīmē un no notikuma vie­tas aizbrauca. Policijai ierodoties ceļu satiksmes negadījuma vietā, izdevās konstatēt, ka tajā atrodama ieroča munīcija. Lai precizētu munīcijas īpašnieku, bez administratīvā protokola uzsākts arī kriminālprocess.

Brauc  dzērumā

22. jūnijā Kār­sa­vā tika aiztu­rēts 1952.gadā dzimis vīrietis, kurš vadīja velo­si­pēdu, atrodo­ties alkoholisko dzērienu radītā, 0,87 promiles lielā dzērumā. Jāņu vakaru sev sabojāja kāds 1966. gadā dzimis Kārsavas no­vada Malnavas pagasta iedzīvo­tājs, kurš līdz 23.16 jau bija pa­spējis sakrāt sevī 3,12 promiles, bet tomēr sēdās pie automašīnas Mazda stūres. Sastādīts admi­nistratī­vais protokols.

24. jūnijā Ludzā plkst. 3.00 kāds 2001. gadā dzimis jaunietis bija devies meklēt pa­pardes zie­du, braucot ar mopēdu ZNEN. Protams, tas nav aiz­liegts, tomēr tas, ka puisis atra­dās 0,7096 pro­miļu reibumā, nepalika at­stāts bez ievērības. Sekas neap­domīgajai braukšanai – admi­nistratīvais protokols.

24. jūnijā Zilupē 1978.gadā dzimis vīrietis vadīja automa­šīnu Mercedes  Benz, atrazda­mies alkohola reibumā. Šis kungs neuzskatīja, ka 2,07 pro­miles būtu šķērslis automašīnas vadīšanai. Tāpat tas nebija šķērs­lis, lai iegūtu administra­tīvo protokolu un tam sekojošās nepatikšanas. Arī 25. jūnijā brauk­šana skurbulī turpinājās. Ludzas novada Isnaudas pagastā 15.07 tika aizturēts kāds 1971.ga­­dā dzimis vīrietis, kurš vadīja mopēdu Won Jan, atro­doties alkoholisko dzērienu iespaidā, kas sasniedza 3,68 promiles. Tajā pašā 25. jūnijā Kār­savas novada Mežvidu pa­gastā tika aizturēts 1956. gadā dzimis velosipēdists, kurš plkst. 23.05 pārvietojās ar velosipēdu, esot 0,52 promiļu reibumā.

Publicēts 30 JŪNIJS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums / 5.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.