Konkurss par līdzfinansējumu vasaras nometnēm Kārsavā

Kārsavas novada pašvaldība izsludina konkursu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Kārsavas novadā.

Nometņu projektu konkursu pašvaldība organizē, lai piedāvātu bērniem un jauniešiem plašākas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes skolu brīvlaiku periodā.

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties Kārsavas novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas, juridiskās un fiziskās personas,  kas rīko bērnu un jauniešu vasaras nometnes Kārsavas novada bērniem un jauniešiem no 6 – 18 gadu vecumam, kas deklarējuši dzīvesvietu Kārsavas novadā vai mācās Kārsavas novada izglītības iestādē.

Kārsavas novada pašvaldības budžetā skolēnu nometņu atbalstam šogad paredzēti 1500 eiro.

Projekta pieteikumus jāsagatavo uz pieteikuma veidlapas datorrakstā un līdz 15. jūnijam papīra formātā jāiesniedz Kārsavas novada pašvaldības kancelejā.

Publicēts 02 JŪNIJS 2016

Noklikšķiniet uz zvaigznes, lai to novērtētu!

Vidējais vērtējums / 5.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.